Traject. terug naar Six

Een ruw traject van onze stam vind je op deze kaart:

Op een kaart, datum 1744 van de Brusselaar Eugene-Henri Fricx heb ik dit eveneens uitgetekend:

Op een ingekleurde kopergravure op papier, Het Graafschap Vlaanderen 1612, van de Gentenaar Peter Kaerius (Pieter van den Keere) vind je den benamingen "Busbeke", "Roncke" en "Neufville":

Toen was het 'graafschap Vlaanderen' grosso modo gelijk aan de huidige provincies West- en Oost-Vlaanderen, plus een stuk van Noord-Frankrijk.
Pas op het einde van de 17de eeuw snoept de Franse koning Lodewijk XIV steden als Grevelingen, Dowaai, Kassel en Atrecht definitief af van de Nederlanden.
Het graafschap Vlaanderen wordt officieel opgedoekt in 1795, maar de adelijke titel blijft nog lang bestaan. Tot in 2001 mocht de tweede in lijn voor de Belgische troon zich 'graaf van Vlaanderen' noemen.

Kaarten gezien in het Mercatorhuis te Beveren.