Huisnummers. terug naar Six

De bevolkingsregisters van Harelbeke zijn online te raadplegen op de site Family Search, je kan er een gratis account op aanmaken). Dit vanaf 1815 tem 1900.
Het is een site van “De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen”, die zich vroeger de Mormonen noemden.
Ze hebben talrijke archieven In de USA en in Europa ingescand, die je kosteloos online kan raadplegen.
Wat me opviel is dat tot en met 1830 er geen sprake was van straatnamen, enkel een onderverdeling in 3 “Secties”, waar de huisnummers doorlopend werden genummerd.

Nu blijkt dat deze regel werd opgelegd door keizerin Maria Theresia, toen het huidige België (zonder Prinsbisdom Luik), Luxemburg en enkele aangrenzende gebieden onder de Oostenrijkse Nederlanden kwamen van 1713 tot 1794
(De eerste twee Oostenrijkse vorsten waren keizer Karel VI en keizerin Maria Theresia.)
Maria Theresia voerde deze verplichte huisnummering in, men noemt dat het Oostenrijks huisnummer zie bv.

- voor Antwerpen, 29 juli 1779: http://www.avbg.be/kroniek_Antwerpen_1701-1800 : “Op alle in de stad gelegen huizen of gebouwen wordt boven de ingangsdeur of -poort met zwarte olieverf een huisnummer aangebracht. Het mag niet verwijderd, gewijzigd of verplaatst worden”
- voor Brugge: https://nl.wikipedia.org/wiki/Straten_en_pleinen_in_Brugge-centrum

Voor Brugge lezen we dat er aan ieder huis een nummer gegeven werd dat uit drie elementen bestond: een letter (van A tot F om het stadsdeel aan te duiden) - een nummer om de sectie of wijk aan te duiden - het huisnummer.

In 1795 werden de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik als negen verenigde departementen een deel van de Franse republiek.
Het gebruik van huisnummers werd omstreeks 1800 ook voorgeschreven door de napoleontische regering (Napoleon Bonaparte: Keizer der Fransen: 2/12/1804 – 11/04/1814), in 1812 was bijna geheel Europa Frans, een Franse vazalstaat of een Franse bondgenoot).
(In Venetië en Rome zijn echter huisnummers aangetroffen uit het begin van onze jaartelling.)

Voor Brugge lezen we in het Wikipedia artikel dat de Oostenrijkse nummering al in 1807 (Franse Tijd) werd afgeschaft en vervangen door een nummering, niet meer per wijk, maar per straat, met alleen maar nummers (even en oneven aan elke straatkant), waarbij men in 1826 (Hollandse Tijd) terugkeerde naar de Oostenrijkse nummering.
In 1866 werd daar opnieuw overgestapt naar de Franse nummering, per straat.

Hoe dit alles in Harelbeke werd toegepast, lees je hier: BevolkingsregistersHarelbeke.